חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

עלוני ישמחו לשנת תש"ע

ישמחו - עלון שבועי להנחלת נועם כבוד השבת וקדושתה בישראל
בגליון תמצא: מאמר מרכזי, פינת ההלכה, לשון חכמים, אמרת השבת, פרשת השבת, מעשה לשבת, דבריהם הם זכרונם, משל ונמשל, ילדי השבת, ועוד...

עורך ראשי הרב שמחה אולמן שליט"א

 

ספר בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

 דברים

 • עקב -

  מה מיוחד בשבת 'אויפרוף' ושבת 'שבע ברכות'?

  מה הם הדברים שמהם צריכים להיזהר כשעורכים 'שבת אירוח'?

  האם צריכים להניח עירוב חצירות בשבת אירוח?

  מה טעם החיוב להעלות לתורה חתן בשבת לפני חתונתו?

  למה שינה הגר"ח מבריסק ממנהגו בנוגע לסעודה בליל שבת?

 • ראה -

  מה הקשר בין אתרי הנופש לחודש אלול?

  מה פשר גל החום הכבד ברחבי העולם?

  מה הדין במי שאין לו לחם ויין לקידוש?

  מתי עשה החפץ חיים קידוש בשבת בבוקר בעת שהיה אצלו אורח?

  מה השייכות בין עולם הבא ליום השבת?

 • שופטים -

  מה הקשר בין ערב שבת לחודש אלול?

  מתי צריך לכסות את החלות על שולחן השבת?

  איך ייתכן שבכל שבת שומרים שתי שבתות?

  משפיע ומושפע בשבת, הכיצד?

  איך מתערבב השטן מתקיעת השופר בחודש אלול?

 • כי תצא -

  איך השבת מסייעת לתשובה?

  האם אפשר לעשות קידוש לאחרים לפני קבלת שבת?

  איך מזמור שיר ליום השבת קשור ליום השבת?

  מה הקשר בין זכירת עמלק לזכירת השבת?

  כיצד הדרך להכיר על אדם את השייכות שלו לשבת קודש?

 • כי תבוא -

  מה השינוי שהיה ניכר על הסבא מקלם זצ"ל בכל שבת?

  מה החשבון שעשה החפץ חיים על שעת לימוד ביום השבת?

  כמה זמן צריך להוסיף על השבת ביציאתו?

  קטן שהגדיל בצאת השבת - האם צריך להוסיף על השבת ביציאתו מן התורה?

  האם יש מעלה לשמירת שבת ללא כוונה לשם השבת?

 • ניצבים  וילך -

  מתי באמת מתחילים הברכות של השנה החדשה?

  מי צריך להניח עירוב תבשילין עם ברכה ומי אינו מברך?

  עד כמה צריכים תבשילי השבת להיות מוכנים לפני שבת?

  איזה דין מיוחד נוגע לשופר בשנה זו בשבת שאחרי ראש השנה?

  איך זוכים למחילת כל העוונות של כל שבתות השנה?

חגים

 • יום כיפורים -

  האם העינוי ביום הכפורים הוא סתירה לעונג שבת?

  כיצד קבלה טובה בענין השבת תשפיע לזכות ביום הכפורים?

  מתי מקיימים את מצוות הקידוש בשבת זו?

  למה נאמר על יום הכפורים "לכם"?

  מה חיפש הכהן גדול בעיצומו של יום הכפורים בשוק?

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד